Begrippenlijst gaslozewoningen

Hieronder zie je een aantal begrippen die op de website tegen kan komen.

Airconditioning

 • Airconditioning het systeem dat een ruimte verkoeld of verwarmd. Koelen of verwarmen daarom spreekt men van een klimaatsysteem, warmtepomp of het conditioneren van de lucht.
 • Airco – Afkorting van airconditioning.
 • Binnendeel airco– Ook wel een afgiftesysteem. Het binnendeel dat warmte of koeling afgeeft in de ruimte, zoals een radiator, vloerverwarming, wandunit, plafondunit, cassetteunit etc.
 • Buitendeel airco – de buitenunit van het klimaatsysteem / airconditioning dat buiten staat. Zorgt voor opwekking koeling en/of verwarming. Afhankelijk van de klimaatbehoefte is het een onderdeel van een Single Split, Multi Split of VRF Systeem.
 • Cassetteunit airconditioning– Afgiftesysteem / binnendeel / airconditioning dat is ingebouwd in een systeemplafond.
 • PAC – Package Airconditioning. Groter vermogen dan RAC. Single- of Multi Split. Voor zakelijke toepassingen.
 • Plafondunit – Afgiftesysteem / binnenunit / airconditioning die is bevestigd onder of tegen het plafond.
 • R410A – Modern koudemiddel met als eigenschappen een laag kookpunt, waardoor het efficiënt en geruisloos werkt. Verder is het niet giftig, explosief of schadelijk voor de ozonlaag.
 • R32 vervanger van R410A
 • RAC – Room Airconditioning, Single of Multi Split. Voor particulier gebruik. 
 • Single Split Airconditioning– Een airconditioning/ klimaatsysteem met één buitendeel en één binnendeel.  Een Single Split wordt toegepast bij particulieren of zakelijk gebruik, waarbij er één ruimte gekoeld of verwarmt wordt.
 • Split Airco – Zie Single Split Airconditioning.
 • Multi SplitAirconditioning – Een airconditioning/klimaatsysteem met één buitendeel, meerdere binnendelen en evenveel leidingsets naar de binnendelen. Een Multi Split wordt toegepast bij particulieren of klein zakelijk gebruik. Dit aircosysteen /klimaatsysteem koelt óf warmt de ruimtes op hetzelfde moment. Een Multi Split lijkt op een VRF Systeem, alleen een VRF Systeem (3-pijps) koelt én warmt op hetzelfde moment, heeft één leidingset die vertakt naar de verschillende binnendelen en wordt gebruikt in kantoorpanden of units.
 • Kanaalunit – Afgiftesysteem / binnenunit / airconditioning dat compleet is weggewerkt boven het plafond en de geklimatiseerde lucht via kanalen / buizen verspreid toegepast in winkels en kantoorpanden.
 • Wandunit – Afgiftesysteem / binnenunit / airconditioning die wordt bevestigd aan de wand. Dit kan hoog aan de wand zijn, zoals boven een deur of laag aan de wand zoals een radiator.
 • Directe Expansie – Betekend: klimaatsysteem met koudemiddel en expansieventiel. Of uitgebreider: Klimaatsysteem dat een vloeibaar koudemiddel door een expansieventiel expandeert/verspreid. Het geëxpandeerde nog vloeibare koudemiddel onttrekt warmte uit de lucht en wordt gasvormig. Een compressor comprimeert het gasvormige koudemiddel naar hoge druk, waarna de warmte in het koudemiddel wordt afgegeven aan de omgeving en het gasvormige koudemiddel weer vloeibaar wordt in de condensor. Een warmtepomp is altijd een Direct Expansie klimaatsysteem.
 • DX – Directe Expansie.
 • VRFSysteem – Variable Refrigerant Flow of VRV Systeem, Variable Refrigerant Volume. Een klimaatsysteem/aircosysteem met één buitendeel en één leidingencircuit die wordt vertakt naar meerdere binnendelen. Anders gezegd, met één systeem kunt u verschillende ruimtes verwarmen of koelen. De afgifte van temperatuur kan op verschillende manieren, maar gebeurt meestal via lucht. Per ruimte/kamer kan er een verschillende temperatuur worden ingesteld, en in die ruimte wordt lucht in de juiste temperatuur . geblazen. Een andere afgifte van warmte kan zijn via vloerverwarming, of warm tapwater uit de kraan.
 • 2-pijps aircosysteen/klimaatsysteem– Leidingencircuit van een VRF Systeem met 1 ingaande en 1 uitgaande leiding. Bij deze configuratie is het mogelijk om te koelen óf te verwarmen.  
 • 3-pijps aircosysteem/klimaatsysteem – Leidingencircuit van een VRF Systeem met 1 ingaande leiding voor koeling, 1 ingaande leiding voor verwarming en 1 uitgaande leiding. Bij deze configuratie is het mogelijk om tegelijkertijd te koelen en verwarmen.
 • Koudemiddel – Een vloeibaar middel dat in een warmtepomp / airconditioning / klimaatsysteem gebruikt wordt om de warmte te transporteren. De meest gebruikte variant is R410A. Tegenwoordig is R410A vervangen voor het milieuvriendelijke R32. Afhankelijk van de situatie, kan een koudemiddel met een gewenst kookpunt toegepast worden.
 • Freon – Een koudemiddel dat al vele jaren niet meer wordt gebuikt maar de term wordt nog wel in de volksmond gebruikt. Freon is een merknaam en staat voor een groep van chloorfluorkoolstofverbindingen  of kortweg cfk’s die vooral in koelsystemen gebruik. Freon is schadelijk voor het milieu en is daarom niet meer als koudemiddel toegestaan.
 • Klimaatsysteem – De combinatie van deze systemen die zorgen er voor een comfortabel binnenklimaat. Wordt ook vaak airconditioning of verwarming genoemd.
 • Afgiftesysteem – Ook wel een binnendeel. Het onderdeel dat warmte of koeling afgeeft in deze ruimte, zoals een radiator, vloerverwarming, wandunit, plafondunit, cassetteunit.

 

Warmtepomp

 • Lucht/lucht single split warmtepomp– Een lucht/lucht warmtepomp bestaat uit een buitendeel en één binnendeel. Het buitendeel haalt warmte uit de lucht, en het binnendeel vewarmt de ruimte middels lucht. Vandaar de naam. In deze opstelling worden uw ruimtes verwarmd (of gekoeld) door middel van plafondunits, kanaalunits en/of wandunits die warme lucht uitblazen. De lucht/lucht warmtepomp is vergelijkbaar met een traditionele airconditioning, die bij verwarmen omgekeerd werkt.
 • Lucht/lucht multi split warmtepomp– Een lucht/lucht warmtepomp bestaat uit een buitendeel en één of meestal meerdere binnendelen. Het buitendeel haalt warmte uit de lucht, en het binnendeel vewarmt de ruimte middels lucht. Vandaar de naam. In deze opstelling worden uw ruimtes verwarmd (of gekoeld) door middel van plafondunits, kanaalunits en/of wandunits die warme lucht uitblazen. De lucht/lucht warmtepomp is vergelijkbaar met een traditionele airconditioning, die bij verwarmen omgekeerd werkt.
 • Lucht/water warmtepomp– Een lucht/water warmtepomp bestaat uit twee delen, een buitendeel en een binnendeel. Indien er warm water gemaakt moet worden komt er nog een sanitair kit en boiler bij. Het buitendeel haalt warmte uit de lucht, en transporteert dit middels water naar het binnendeel. Vandaar de naam. In deze opstelling worden uw ruimtes verwarmd door middel van radiatoren en/of vloerverwarming.
 • Water/water warmtepomp– Een water/water warmtepomp/aardwarmtepomp maakt gratis gebruik van de warmte in een waterbron in de aarde. In een gesloten circuit van leidingen onder de grond, waar water doorheen wordt gepompt, verwarmt de aarde het water in dit circuit. Die warmte wordt gebruikt als energie door de water/water warmtepomp, waarmee nog meer warmte wordt opgewekt. Hiermee produceer je dus duurzaam warmte. In de zomer werkt dit principe andersom, dan gebruik je het koude water voor de koeling van de aarde voor het koelen van uw woning.

Hybride warmtepomp

Dit is een lucht/water warmtepomp in combinatie met een traditionele cv ketel. Vaak is het afgiftesysteem niet voldoende om in de winter te verwarmen.

Ventilatie warmtepomp

Deze warmtepomp heeft een binnenopstelling en is geschikt om een appartement te voorzien van warm water en verwarming via de vloerverwarming.

Pvt warmtepomp

Deze warmtepomp heeft geen buitenunit en wordt binnen in een technische ruimte geplaatst. De pvt wamtepomp gebruikt pvt panelen als bron voor de warmtepomp. Pvt panelen wekken warmte en stroom op door middel van zonne energie.

 • Warmtepomp– Een klimaatsysteem die omgevingswarmte uit de lucht of water gebruikt als energie, voor het energiezuinig opwekken van warmte of koeling. Er zijn  meerdere varianten: een lucht/water warmtepomp, lucht/lucht warmtepomp en een water/water warmtepomp, pvt warmtepomp en ventilatie warmtepomp.Alle warmtepompen kunnen zowel koelen als verwarmen. De lucht/lucht warmtepomp is een doorontwikkeling op de traditionele airconditioning.
 • Luchtvochtigheid – De mate van vocht in de lucht. Bij verschillende toepassingen zeer cruciaal, zoals in een serverruimte waar statische lading schadelijk is en in restaurants waar damp van het koken afgezogen moet worden om beslagen ruiten te voorkomen.
 • Ontwerp – Ook wel design genoemd. Een klimaatsysteem op maat, dat past binnen de situatie, behoeften en het doeleinde van de onderneming. Klimaatexpert maakt bij elke situatie op voorhand een ontwerp.
 • Verwarming – Traditionele verwarming is een gasgestookte Cv-ketel die radiatoren en vloerverwarming verwarmt. Tegenwoordig kan hetzelfde worden gedaan met een warmtepomp die ook warmte afgeeft aan radiatoren of vloerverwarming, of warmte afgeeft via de lucht. Het mooie van deze moderne verwarmingssystemen is dat ze veel zuiniger zijn en ook kunnen koelen.

.

 

Ventilatie

 • WTW / HR-WTW– (Hoog rendement) Warmteterugwinningsunit of -wisselaar. Dit is een splitsing, waar de binnen- en buitenlucht elkaar zijdelings kruisen, zonder met elkaar in contact te komen. De unit wordt warm van de afgevoerde binnenlucht en verwarmt verse buitenlucht op die manier op. Zo hergebruik je de warmte en dat scheelt energieverbruik- en kosten.

Energieadvies

 • BENG– Bijna energieneutrale gebouwen. BENG is gebaseerd op de “Trias Energetica”, een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. 
 • EIA– Energie-Investeringsaftrek. Subsidie vanuit de overheid die in het leven is geroepen om duurzaam ondernemen te stimuleren. De fiscale aftrek kan oplopen tot 55,5% van de investeringskosten, naast de gebruikelijke afschrijving. De gemiddelde besparing is 13,5%.
 • Energielabel – Label dat aangeeft hoeveel energie er verbruikt wordt, waarbij A zuinig is en G onzuinig. Energielabels zijn van toepassingen op klimaatsystemen, maar ook op vastgoed. Vanaf 2023 is het voor alle kantoren verplicht om minimaal energielabel C te hebben.
 • ISDE– InvesteringsSubsidie Duurzame Energie. Subsidie die particulieren en zakelijke gebruikers stimuleert om duurzaam energie op te wekken. Deze subsidie geldt o.a. voor warmtepompen en varieert tussen de € 2.000,- en € 3.550,-. Per adres mogen meerdere subsidies worden aangevraagd.