Altijd snelle verzending!
20+ jaar ervaring
Expertise in eigen huis
Stadsverwarming
Raymond schepens gasloze woningen bijna1 jaar online

Raymond Schepens

Erkend Installateur

Raymond Schepens, eigenaar van RST Installaties en Gaslozewoningen.nl, is een toonaangevende figuur in de wereld van duurzame energie en installatietechniek. Met zijn ruim twintigjarige ervaring in installatie- en koeltechniek, heeft hij RST Installaties ontwikkeld tot een betrouwbare naam in het Westland. Zijn leiderschap bij Gaslozewoningen.nl sinds april 2020 benadrukt zijn persoonlijke en professionele inzet voor milieu en duurzaamheid. Raymond's expertise wordt ondersteund door formele opleidingen in installatie-, elektro-, en koeltechniek en wordt versterkt door gespecialiseerde certificeringen zoals het VCA-diploma en BRL 200-certificering. Deze combinatie van vaardigheden en certificaten onderstreept zijn toewijding aan veiligheid en milieubescherming, essentieel in de hedendaagse markt van duurzaamheid en veiligheid.

in

Verwarmen

Stadsverwarming

Stadsverwarming of een warmtenet

Stadsverwarming, ook bekend als een warmtenet, is een duurzame manier om huizen en gebouwen te verwarmen met warm water dat vrijkomt als restwarmte. Het vormt een netwerk van ondergrondse leidingen waarin warm water circuleert. De warmte die ontstaat bij het opwekken van stroom of het verbranden van afval wordt slim hergebruikt voor stadsverwarming, waardoor het een milieuvriendelijk alternatief is.

Aanleggen stadsverwarming of warmtenet
Aanleggen stadsverwarming of warmtenet

Hoe werkt stadsverwarming?

Stadsverwarming is een vorm van centrale verwarming waarbij warm water of stoom wordt opgewekt in een centrale installatie en via een netwerk van pijpleidingen naar gebouwen in de stad wordt getransporteerd voor verwarming en soms ook voor warm water. Het warme water of de stoom wordt meestal geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, maar ook door het benutten van duurzame energiebronnen, zoals biomassa of geothermische energie.

Stadsverwarming met warmtepomp

De populariteit van de warmtepomp groeit gestaag, vooral in stedelijke gebieden. Meer en meer stadsbewoners kiezen voor deze milieuvriendelijke oplossing om hun huizen en appartementen te verwarmen. Als u in een buurt met stadsverwarming woont, vraagt u zich wellicht af welke rol een warmtepomp hierin kan spelen.

In gebieden met stadsverwarming worden woningen gezamenlijk verwarmd. De warmtevoorziening wordt centraal geregeld, waardoor individuele cv-ketels overbodig zijn. Ook warm water wordt centraal geleverd. Ongeveer 500.000 Nederlandse huishoudens maken gebruik van deze vorm van verwarming.

Hybride warmtepomp met stadsverwarming


De warmtepomp wint aan populariteit in stedelijke omgevingen, vooral als aanvulling op stadsverwarming. Dit resulteert in een hybride systeem waarbij de warmtepomp samenwerkt met de centrale stadsverwarming. Dit systeem biedt een duurzame en efficiënte oplossing voor verwarming, vooral in wijken waar stadsverwarming al aanwezig is.

Samenvatting: In steden waar stadsverwarming gebruikelijk is, biedt een hybride warmtepompsysteem een duurzame en efficiënte verwarmingsoplossing, door de combinatie van een warmtepomp met de bestaande stadsverwarming.

Vaste Kosten

Bij het gebruik van stadsverwarming zijn er vaste kosten voor consumenten, bestaande uit de tarieven en voorwaarden van het stadsverwarmingsbedrijf. Hierdoor hebben zij minder keuzevrijheid bij het selecteren van hun energieleverancier. Hoewel stadsverwarming efficiënt is, kunnen storingen in het centrale netwerk van pijpleidingen tijdelijke onderbrekingen van de warmtevoorziening veroorzaken.

Vaste kosten stadsverwarming
Vaste kosten stadsverwarming

Kosten in combinatie met warmtepomp

Voor veel huishoudens zijn de kosten van stadsverwarming een belangrijke reden om naast of in plaats van stadsverwarming, een warmtepomp te overwegen. Dit komt doordat u bij stadsverwarming gebonden bent aan één energieleverancier zonder concurrentie, wat kan leiden tot hogere energietarieven door de maximale toegestane jaarlijkse verhogingen.

Hoe wordt warmteverbruik gemeten?

Voor het meten van het warmteverbruik gebruiken de meeste stadsverwarmingssystemen de eenheid gigajoule (GJ). Dit wordt gedaan met behulp van een warmtemeter, die geïnstalleerd is in de woning van de gebruiker. De warmtemeter meet de geleverde stadswarmte die de woning binnenkomt vanuit het stadsverwarmingsnetwerk. Net zoals een gas- of elektriciteitsmeter, meet de warmtemeter de doorstroming van het warme water of de stoom in de leidingen van het stadsverwarmingsnetwerk. Op basis van de gemeten hoeveelheid warmte en de tarieven die zijn vastgesteld door de energieleverancier, wordt de energierekening berekend.

Voordelen stadsverwarming

Stadsverwarming biedt diverse voordelen. Het maakt efficiënt gebruik van restwarmte-energie en vermindert zo de CO2-uitstoot in vergelijking met individuele verwarmingssystemen. Daarnaast kan stadsverwarming profiteren van duurzame energiebronnen, zoals geothermische energie en biomassa, wat helpt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de CO2-uitstoot te beperken.

Nadelen stadsverwarming

Echter, er zijn ook enkele nadelen aan stadsverwarming. De aanleg van het centrale netwerk van pijpleidingen kan kostbaar zijn, vooral in bestaande wijken of steden. Bovendien kan er sprake zijn van warmteverlies tijdens het transport, wat een negatief effect kan hebben op het rendement van het systeem.

Stadsverwarming en de warmtewet

Stadsverwarming valt onder de Waterwet vanwege het transport van water of stoom via pijpleidingen. De Waterwet regelt het beheer, de kwaliteit en de bescherming van grond- en oppervlaktewater in Nederland. Stadsverwarmingsbedrijven moeten een vergunning aanvragen bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente, om warm water of stoom via pijpleidingen te transporteren. Ze moeten voldoen aan de gestelde voorschriften en eisen in de vergunning en aan de algemene regels van de Waterwet.

Stadsverwarming voor huishoudens en duurzame warmtenetten

In Nederland maken ongeveer een half miljoen huishoudens gebruik van stadsverwarming, een aantal dat gestaag groeit. Vooral in steden is stadsverwarming populair vanwege de efficiëntie en het gemak om meerdere gebouwen via een centraal netwerk van warmte te voorzien. Veel huishoudens die stadsverwarming gebruiken, zijn aangesloten op een lokaal warmtenet, waar warm water of stoom wordt doorgepompt om de woningen te verwarmen. Dit biedt mogelijkheden om duurzame energiebronnen zoals geothermie, biomassa met gft-afval of afvalverbranding te benutten. Warmtenetten worden vaak toegepast in nieuwbouwwijken.

warmtenet stadsverwarming
warmtenet stadsverwarming

Stadsverwarming: Een stabiele energierekening voor huishoudens

Huishoudens die stadsverwarming gebruiken, hebben vaak te maken met een vast tarief waarbij de prijs voor geleverde warmte is gebaseerd op de kosten voor opwekking en transport. Hoewel dit minder keuzevrijheid geeft consumenten, zorgt het wel voor een stabiele en voorspelbare energierekening. Het maakt het eenvoudiger om het maandelijkse budget te beheren, omdat de tarieven niet fluctueren zoals bij individuele verwarmingssystemen. Dit kan vooral gunstig zijn voor huishoudens die op zoek zijn naar financiële stabiliteit in hun energiekosten.

Prijsplafond voor controle op kosten

Om te voorkomen dat consumenten te veel betalen voor hun energieverbruik, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) landelijke maximumtarieven vastgesteld voor stadsverwarming. Het prijsplafond zorgt ervoor dat de kosten beheerst worden en biedt bescherming tegen plotselinge prijsverhogingen. Het stelt consumenten gerust en bevordert transparantie in de energiemarkt. Hoewel het prijsplafond de kosten onder controle houdt, is het van cruciaal belang om te blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energiebronnen om de overgang naar een koolstofarme economie te bevorderen.

Stadsverwarming: Warm water voor tapgebruik

Naast het verwarmen van gebouwen biedt stadsverwarming ook warm kraanwater voor huishoudelijk gebruik. Het warme water wordt rechtstreeks geleverd vanuit het stadsverwarmingsnetwerk, waardoor er geen noodzaak is voor een aparte boiler of geiser om warm water te produceren voor douches of kranen. Dit efficiënte systeem gebruikt de restwarmte-energie die al wordt gegenereerd, waardoor het een duurzame en handige oplossing is voor warm tapwater.

Combinatie van Stadsverwarming en Gasnetwerk

Sommige huishoudens zijn zowel aangesloten op het stadsverwarmingsnetwerk als op het gasnetwerk. In deze gevallen kan een cv-ketel op gas worden gebruikt als back-up voor extra verwarming wanneer dat nodig is. Hoewel dit handig kan zijn tijdens koude periodes of als extra verwarming nodig is, moeten we ons bewust zijn van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het gebruik van gas. Om bij te dragen aan het verminderen van broeikasgassen en klimaatverandering, is het aan te raden om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame stadsverwarming en groene stroom, en het gebruik van gas tot een minimum te beperken.

Temperatuurregeling met slimme thermostaat

De temperatuur in huis kan eenvoudig worden geregeld met behulp van een warmtewisselaar en slimme thermostaten bij stadsverwarming. De warmtewisselaar transporteert de warmte van het warme water uit het stadsverwarmingssysteem naar het afgekoelde water in het verwarmingssysteem van het huis. Slimme thermostaten communiceren met de warmtewisselaar om de toevoer van warm water naar de radiatoren te regelen. Zo kan de temperatuur in huis worden aangepast aan de behoeften van de bewoners, wat leidt tot comfort en energiebesparing.

De toekomst van duurzame stadsverwarming

Stadsverwarming speelt een belangrijke rol in de transitie naar duurzame energiebronnen en een koolstofarme samenleving. Het hergebruik van restwarmte en het gebruik van duurzame energiebronnen dragen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van een groenere toekomst. Terwijl de technologie en infrastructuur zich verder ontwikkelen, zal stadsverwarming naar verwachting een nog grotere rol spelen in de verduurzaming van onze energievoorziening en het realiseren van klimaatdoelstellingen.

Waarom is stadsverwarming zo duur?

Stadsverwarming kan duur zijn vanwege de hogere investeringskosten in de infrastructuur en het onderhoud van het centrale verwarmingssysteem. Bovendien kan de prijs van de gebruikte brandstoffen hoger zijn dan die van gas, wat kan bijdragen aan de hogere kosten. De ACM heeft vastgesteld dat de tarieven bekend zijn in de nieuwe warmtewet voor stadsverwarming. De kosten stadsverwarming zijn in het algemeen hoger zijn dan de tarieven voor gas. Dit heeft onder andere te maken met hogere kosten voor de aanleg en onderhoud van het warmtenetwerk en de productie van warmte. Daarom heeft de ACM landelijke maximumtarieven vastgesteld die energiebedrijven mogen rekenen voor gemiddeld verbruikt huishouden van stadsverwarming. Dit moet ervoor zorgen dat consumenten niet te veel betalen voor hun energie.

Gebruikt stadsverwarming gas? Stadsverwarming kan ook gebruik maken van een collectieve ketel, maar dit is afhankelijk van de specifieke situatie. In sommige gevallen kan een cv-ketel op gas worden gebruikt als back-up voor extra verwarming wanneer dat nodig is. In andere gevallen kan er een andere vorm van back-up verwarming worden gebruikt, zoals een elektrische boiler.

Cv ketel nodig?

 Het gebruik van een eigen cv-ketel in combinatie met stadsverwarming kan verschillen per locatie en kan afhankelijk zijn van factoren zoals de beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen en de specifieke warmtebehoefte van huizen en industrie beschikbaar gebouwen. U bespaart minder omdat u eigen gasaansluiting nodig heeft.

Aangesloten op de stadsverwarming en het gasnetwerk?

 Bent u aangesloten op een stadsverwarming, betekent dit dat u uw huis verwarmt met warmte die centraal wordt opgewekt en via een netwerk van leidingen naar uw huis wordt getransporteerd. Dit is een duurzame vorm van verwarming omdat de duurzame bronnen kunnen variëren van aardwarmte en biomassa tot restwarmte gebruikt van bijvoorbeeld datacenters.

Zo werkt stadsverwarming als een duurzaam alternatief en heeft u geen cv-ketel nodig.

Reguliere gasaansluiting Als u echter ook bent aangesloten op het gasnetwerk, betekent dit dat u nog steeds een cv-ketel op gas kunt gebruiken als back-up voor extra verwarming. Dit kan handig zijn tijdens koude periodes of als uw huis extra verwarming nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een grotere warmtevraag.

Eigen cv ketel

 Het is belangrijk om te weten dat het gebruik van gas nog steeds gepaard gaat met CO2-uitstoot, wat niet bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. Daarom is het aan te raden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de duurzame stadsverwarming en groene stroom en het gebruik van gas tot een minimum te beperken.

Hoe regel ik de temperatuur in mijn huis met stadsverwarming?

 Bij stadsverwarming wordt de warmte centraal opgewekt en vervolgens via een netwerk van leidingen naar huizen en gebouwen getransporteerd. Om de temperatuur in uw huis te regelen, heeft u een warmtewisselaar en een slimme thermostaten nodig. De warmtewisselaar is een apparaat dat de warmte van het warme water uit het stadsverwarmingssysteem overbrengt naar het afgekoelde water in uw verwarmingssysteem. Dit warme water stroomt vervolgens door de radiatoren in uw huis om de kamers te verwarmen.

De thermostaat regelt de temperatuur in uw huis door het sturen van signalen naar de warmtewisselaar om de toevoer van warm water naar de radiatoren te regelen. Als de temperatuur in uw huis te hoog is, stuurt de thermostaat een signaal naar de warmtewisselaar om minder warm water door te laten.

Temperatuur in huis

 Omgekeerd stuurt de thermostaat een signaal naar de warmtewisselaar om meer warm water door te laten als de temperatuur te laag is. Op deze manier kan de temperatuur in uw huis worden geregeld met behulp van stadsverwarming en een thermostaat.

Prijsplafond stadsverwarming

Een prijsplafond is een maximumtarief dat wordt vastgesteld voor de prijs van stadsverwarming om de kosten voor consumenten te beheersen. Dit is vooral belangrijk omdat stadsverwarming, in tegenstelling tot individuele verwarming, geen marktwerking kent en de prijzen worden vastgesteld door de warmteleverancier. Het prijsplafond voorkomt dat consumenten te veel betalen voor hun energieverbruik.

Prijs plafond stadsverwarming

 Bovendien biedt het prijsplafond bescherming tegen plotselinge prijsverhogingen, waardoor het gemakkelijker wordt om het maandelijkse budget te beheren. Het prijsplafond kan echter ook een nadeel hebben omdat het kan leiden tot beperkte investeringen in de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energiebronnen voor stadsverwarming. Daarom is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de kostenbeheersing voor consumenten en het stimuleren van investeringen in duurzame energiebronnen om de transitie naar een koolstofarme economie te bevorderen.

YouTube video
Bron:https://www.vattenfall.nl/

Tapwater met stadsverwarming

 Als je gebruik maakt van stadsverwarming, wordt je huis verwarmd door middel van warm water dat door een netwerk van leidingen stroomt. Naast het leveren van warmte voor de verwarming van je huis, kan stadsverwarming ook warm kraanwater leveren. Dit betekent dat je geen aparte boiler of geiser nodig hebt om warm kraanwater te produceren voor bijvoorbeeld je douche of kraan.

Warm tapwater

 In plaats daarvan wordt het warme water rechtstreeks geleverd vanuit het stadsverwarmingsnetwerk. Dit kan een efficiëntere en duurzamere manier zijn om warm tapwater te produceren, aangezien de warmte die wordt geproduceerd bij het opwekken van stadsverwarming vaak afkomstig is van een centrale warmtebron, zoals restwarmte van industrie of elektriciteitscentrales. Het is echter wel belangrijk om te controleren of het warme tapwater dat wordt geleverd voldoet aan de gewenste temperatuur en kwaliteitseisen.

Waarom zijn de kosten van stadsverwarming hoog?

Stadsverwarming kan duurder zijn dan individuele verwarmingssystemen vanwege verschillende factoren. Ten eerste zijn er hogere investeringskosten voor de aanleg en het onderhoud van het centrale verwarmingssysteem en het warmtenetwerk. Het vereist een uitgebreide infrastructuur van leidingen en installaties om warm water vanuit de centrale locatie naar de verschillende gebouwen in de stad te transporteren.

Een andere factor die bijdraagt aan de hogere kosten is de prijs van de gebruikte brandstoffen. Soms kan de prijs van de brandstoffen die worden gebruikt voor het opwekken van de warmte hoger zijn dan de kosten van verwarming op gas. Dit kan een impact hebben op de tarieven die energiebedrijven in rekening brengen voor stadsverwarming.

Toezicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) speelt een cruciale rol in het toezicht houden op de energiemarkt, inclusief de stadsverwarmingsmarkt. Als toezichthouder stelt de ACM regels op voor energiebedrijven en controleert ze of deze regels worden nageleefd, inclusief de tarieven die worden gehanteerd voor stadsverwarming.

Landelijke maximumtarieven voor stadsverwarming

Om te voorkomen dat consumenten te veel betalen voor hun energieverbruik, heeft de ACM landelijke maximumtarieven vastgesteld voor stadsverwarming. Deze maximumtarieven zorgen ervoor dat de kosten voor consumenten beheerst worden en beschermen hen tegen onredelijk hoge prijzen. Het stelt consumenten gerust en bevordert transparantie in de energiemarkt.

Gebruik van gas in stadsverwarming

Stadsverwarming kan ook gebruik maken van een collectieve ketel, afhankelijk van de situatie. Soms kan een cv-ketel op gas worden gebruikt als back-up voor extra verwarming, bijvoorbeeld tijdens koude periodes of als er een grotere warmtevraag is. Dit kan echter leiden tot CO2-uitstoot en is daarom niet de meest duurzame optie.

Invloed op prijs en gebruik van cv-ketel

Het gebruik van een eigen cv-ketel in combinatie met stadsverwarming kan verschillen per locatie en hangt af van verschillende factoren, zoals de beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen en de specifieke warmtebehoefte van huizen en gebouwen. Het is belangrijk om te overwegen dat het gebruik van gas voor verwarming nog steeds bijdraagt ​​aan de CO2-uitstoot, wat de klimaatdoelen niet bevordert. Daarom is het raadzaam om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame stadsverwarming en groene stroom, en het gebruik van gas zoveel mogelijk te beperken.

Temperatuurregeling met stadsverwarming

Voor het regelen van de temperatuur in huis met stadsverwarming, heeft u een warmtewisselaar en een slimme thermostaat nodig. De warmtewisselaar transporteert warmte van het stadsverwarmingssysteem naar uw eigen verwarmingssysteem, waardoor uw radiatoren worden verwarmd. De thermostaat communiceert met de warmtewisselaar en regelt de toevoer van warm water naar de radiatoren om de gewenste temperatuur in huis te behouden. Dit systeem biedt comfort en energiebesparing door de temperatuur nauwkeurig af te stemmen op uw behoeften.

Prijsplafond voor kostenbeheersing

Het prijsplafond voor stadsverwarming is een maximumtarief dat is vastgesteld om de kosten voor consumenten te beheersen. Het voorkomt dat consumenten te veel betalen voor hun energieverbruik. Hoewel het prijsplafond de kosten beheerst, kan het ook een uitdaging zijn voor investeringen in nieuwe duurzame energiebronnen voor stadsverwarming. Een evenwicht tussen kostenbeheersing en duurzaamheid is van essentieel belang om de energietransitie te bevorderen.

Stadsverwarming voor warm tapwater

Stadsverwarming levert niet alleen warmte voor de verwarming van gebouwen, maar kan ook warm kraanwater leveren. Het warme water wordt rechtstreeks geleverd vanuit het stadsverwarmingsnetwerk, waardoor de behoefte aan een aparte boiler of geiser voor warm kraanwater overbodig wordt. Deze efficiënte methode maakt gebruik van restwarmte van centrale warmtebronnen, waardoor het een duurzamere optie is voor warm tapwater. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat het geleverde warme tapwater voldoet aan de gewenste temperatuur en kwaliteitsnormen.

Deel dit artikel:

Raymond schepens gasloze woningen bijna1 jaar online

Raymond Schepens

Met 20+ jaar ervaring als installateur/ondernemer kan ik u precies zeggen wat voor u werkt en wat niet om uw energiedoel te behalen.

Vraag vandaag nog online uw energieadvies aan en start met het verduurzamen van uw woning. Bespaar niet alleen op energie, maar ook op uw portemonnee.

Speciaal voor u geselecteerd:

Infrarood verwarming plafond
Infrarood verwarming
voordelen vloerverwarming
Vloerverwarming
elektrische verwarming
Elektrische verwarming