Altijd snelle verzending!
20+ jaar ervaring
Expertise in eigen huis

Aardwarmtepomp

Aardwarmtepomp om je huis te verwarmen en te koelen

Een aardwarmtepomp kan op een efficiënte manier uw woning verwarmen of koelen. Een aardwarmte warmtepomp maakt gebruik van de aarde als energiebron. Een aardwarmte pomp heeft geen buitenunit. In de winter kan de aardwarmtepomp de aardwarmte gebruiken om de woning te verwarmen, terwijl in de zomer de warmtepomp de aardwarmte kan gebruiken om de woning te koelen.

Aardwarmtepomp

Wat is een aardwarmte pomp?

Een aardwarmte pomp, ook wel bekend als bodemwarmtepomp of grondgebonden warmtepomp, onttrekt warmte uit de grond of oppervlaktewater. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om je huis te verwarmen en van warm water te voorzien.

Een aardwarmte installatie bestaat uit drie onderdelen: de bron, de warmtepomp zelf en het afgiftesysteem. De bron kan bestaan uit een horizontaal of verticaal buizensysteem dat in de grond wordt geplaatst, of uit een waterbron zoals een meer of rivier. Aardwarmte pompen halen vervolgens de warmte uit de bron en verhoogt deze tot een temperatuur die hoog genoeg is om je huis te verwarmen. De aardwarmte pomp diepte is vooraf berekent. Het afgiftesysteem zorgt ervoor dat de warmte op de juiste plekken in je huis terechtkomt.

Grondwarmtepomp werking

Een aardwarmtepomp is een warmtepomp die warmte uit de grond of het oppervlaktewater haalt en deze warmte gebruikt om de woning te verwarmen of warm tapwater te produceren. Een aardwarmtepomp werkt door middel van een koelmiddel dat in een gesloten circuit rondgaat.

Het koelmiddel in een grondwarmtepomp circuleert door middel van een compressor en een warmtewisselaar. De compressor zuigt het koelmiddel op en comprimeert het. Vervolgens wordt het koelmiddel naar de warmtewisselaar gebracht, waar de warmte wordt afgegeven aan een warmtedrager. Vanuit de warmtewisselaar wordt de warmte gebruikt om de woning te verwarmen of warm tapwater te produceren.

Het koelmiddel in een grondwarmtepomp is vaak een speciaal koelmiddel dat niet schadelijk is voor het milieu en dat efficiënt warmte kan transporteren. Het is belangrijk om te zorgen dat het koelmiddel op de juiste manier wordt gebruikt en dat de aardwarmtepomp op de juiste manier wordt geïnstalleerd en onderhouden, om ervoor te zorgen dat de aardwarmtepomp efficiënt en veilig kan werken.

Soorten warmtepompen

Er zijn verschillende soorten warmtepompen die gebruikt kunnen worden voor het verwarmen en koelen van woningen en het opwekken van warm water. Hier zijn enkele van de belangrijkste soorten:

Grondgebonden warmtepomp

Ventilatie warmtepomp

Lucht waterwarmtepomp

Hybride warmtepomp

PVT warmtepomp

Warmtepomp zwembad

Water-water warmtepomp

Een water-water warmtepomp is een warmtepomp die gebruikmaakt van water als warmtedrager in plaats van koelmiddel. De warmtepomp haalt warmte uit een bron, zoals de grond of het oppervlaktewater, en transporteert deze warmte naar een warmtewisselaar. Vanuit de warmtewisselaar kan de warmte worden gebruikt om bijvoorbeeld een woning te verwarmen of warm tapwater te produceren.

Water water warmtepomp
Brine water warmtepomp

Brine-water warmtepomp

Een brine water warmtepomp is een warmtepomp die gebruikmaakt van glycol, ook wel “brine” genoemd, om warmte te transporteren. De brine wordt gebruikt om warmte te absorberen uit de omgeving, bijvoorbeeld uit de grond of uit de lucht, en deze warmte vervolgens te transporteren naar een warmtewisselaar. Vanuit de warmtewisselaar wordt de warmte gebruikt om de woning te verwarmen of warm tapwater te produceren.

Leidingen in de grond

Leidingen voor aardwarmtepompen worden gebruikt om warmte op te wekken uit de grond of het oppervlaktewater. De leidingen zijn speciaal ontworpen om de warmte van de bodem op te nemen en te transporteren naar de warmtepomp. Zo zijn er leidingen met een enkele of dubbele buis, leidingen met een hoge of lage druk en leidingen met verschillende materialen, zoals kunststof of metaal.

voor installeren van aardwarmtepomp installatie

Voorbereidingen voor aardwarmtepomp installatie

Het is van groot belang om een berekening van de warmteverliezen van woning te maken. Heeft u een slechte warmteverlies berekeningen dan kunt u afvragen of uw woning kan worden uitgevoerd. Deze berekeningen kunnen worden uitgevoerd door ingenieurs voor woning. Het afgiftesysteem wordt dan samengesteld zodat de warmtepomp goed zijn warmte kan afgeven in de woning. In deze berekening bepaalt u het vermogen dat een woning verliest in kilowatts bij temperaturen boven -10 graden Celsius. Typische nieuwe constructie produceert tussen 35-40 Watt per vierkante meter. 

Boren van een aardwarmtepomp

Het boren voor een aardwarmtepomp is cruciaal voor het benutten van de aarde’s constante temperatuur, ideaal voor geschikt voor de warmtepomp. Dit systeem presteert beter in kou en is duurzamer dan lucht-water warmtepompen, die afhankelijk zijn van variërende luchttemperaturen. Ondanks de hogere initiële kosten, is de investering in een aardwarmtepomp voor de lange termijn vaak voordeliger, vooral in gebieden waar de omstandigheden optimaal zijn. De keuze voor een warmtepompsysteem wordt beïnvloed door locatie, budget, en de behoefte aan efficiëntie.

Grondboring aardwarmtepomp

Grondboring voor een aardwarmtepomp is het proces waarbij er een gat of put wordt geboord in de grond om toegang te krijgen tot de aardwarmte. Om grondboringen voor een aardwarmtepomp te maken is specifieke kennis en expertise nodig. De diepte van de bron wordt door een ingenieursbureau berekend. Bij het boren van een aardwarmtepomp wordt er een gat of meerdere gaten geboord in de grond tot op de gewenste diepte, waarna er een buis of buizensysteem in het gat wordt geplaatst.

Het buizensysteem kan bestaan uit een of meer buizen, afhankelijk van het vermogen van de aardwarmtepomp. De buizen worden vervolgens aangesloten op de warmtepomp installatie van de aardwarmtepomp, waardoor de aardwarmte kan worden opgepompt. Grondboring voor een aardwarmtepomp vereist specifieke gereedschappen en machines, zoals een boormachine en een grondboor, net als het is aan te raden om een professioneel bedrijf in te schakelen om het werk uit te voeren.

Installatie aardwarmtepomp

Het installeren van een aardwarmtepomp vereist specifieke kennis. Hieronder staan enkele stappen die genomen worden bij het installeren van een aardwarmtepomp. Voordat u begint met het installeren van een aardwarmtepomp, is het belangrijk om te bepalen of de plaats geschikt is voor de installatie van een aardwarmtepomp.

Boren van de bron: Als de plaats geschikt is voor de installatie van een aardwarmtepomp, wordt er een gat of gaten geboord in de grond tot op de gewenste diepte.

Plaatsen van het buizensysteem: Nadat het gaten zijn geboord, wordt het buizensysteem in het gat of gaten zijn geplaatst. Dit kan bestaan uit een of meer buizen, afhankelijk van het vermogen van de aardwarmtepomp.

Aansluiten van het buizensysteem op de warmtepomp installatie: Nadat het buizensysteem is geplaatst, wordt het aangesloten op de installatie van de aardwarmtepomp. De warmtepomp bevat een compressor, boiler, buffervat en een warmtewisselaar die de aardwarmte oppompen en naar de hydromodulen sturen.

De warmtepomp en de bron

De aardwarmtepomp onttrekt warmte uit de bron. Deze warmte uit de bron gebruikt de warmtepomp via de warmtepomp installatie om er water mee te verwarmen. Een goede warmtepomp installatie maakt gebruik van een buffervat en boiler. De bron van de aardwarmtepomp ligt vaak meer dan 100 meter diep. Afhankelijk van de bodem worden er een of meerder bronnen geboord.

Aardwardwarmtepomp- lucht water warmtepomp

Aardwarmtepomp of lucht water warmtepomp

Bij het kiezen tussen een aardwarmtepomp en een lucht-water warmtepomp zijn enkele belangrijke overwegingen: de energiebron, kosten en prestaties. Aardwarmtepompen gebruiken de stabiele temperatuur van de aarde en zijn ideaal als de grond geschikt is, terwijl lucht-water warmtepompen de omgevingslucht benutten en beter passen bij locaties zonder toegang tot geschikte grond.

Hoewel aardwarmtepompen in aanschaf en installatie duurder zijn, bieden ze vaak betere prestaties bij lage temperaturen vergeleken met lucht-water warmtepompen.

Wat is het verschil tussen een luchtwarmtepomp en aardwarmtepomp?

Een luchtwarmtepomp maakt gebruik van buitenlucht om warmte te naar binnen te transporteren. Deze warmte wordt afgegeven aan de warmtepomp installatie om de woning te verwarmen. Aardwarmtepompen daarentegen halen warmte uit de bodem en worden gebruikt voor verwarming en koeling. Ze zijn efficiënter dan luchtwarmtepompen en hebben een lagere kostenstructuur, maar ze zijn ook duurder om te installeren.

Het besluit aardwarmtepomp of een luchtwarmtepomp

Wat is het verschil? Veel mensen staan voor hetzelfde dilemma. Deze is zuiniger en klinkt net zo goed, maar is veel duurder. Maar ook niet overal kan een bron in de grond geboord worden. Als er niet geboord kan worden dan is de lucht water warmtepomp een goede optie. Het belangrijkste is dat de woning van het gas af gaat.

Aardwarmtepomp of lucht water warmtepomp

Wanneer kiezen voor een aardwarmtepomp?

Gaat u van het gas af en moet u kiezen welke warmtepomp het wordt? Het gebruik van aardwarmtepomp kan gunstig zijn naast het feit dat het jaarrond energiezuinig is. Het is echter duurder om deze bronnen te bouwen dan om een lucht-water warmtepomp te bouwen, hoe lager de terugbetalingsperiode. 

Het kan ook moeilijk worden voor mensen om hun middelen in evenwicht te houden. Het is heel eenvoudig als je geothermische energie gebruikt zolang je gebouw weinig energie gebruikt als fossiele brandstoffen.

Kosten warmtepomp

Aardwarmtepompen, hoewel efficiënter dan traditionele verwarmingssystemen door hun gebruik van een natuurlijke energiebron en lager elektriciteitsverbruik, brengen hogere initiële kosten met zich mee vergeleken met andere soorten warmtepompen. Daarnaast is regulier onderhoud nodig om hun efficiëntie te behouden, wat ook bijdraagt aan de totale kosten van een aardwarmtepomp.

energieneutrale warmtepomp
Vloerverwarming met aardwarmtepomp

Vloerverwarming met warmtepomp

Het warme water van de vloerverwarming stroomt via het gesloten buizen systeem door de vloer. De warmtepomp installatie is voorzien van een buffervat waar het verwarmingswater door stroomt. In de verdeler wordt de warmte afgegeven aan de bron. De bron is aan de warmtepomp gekoppeld en wordt zo langzaam aan opgewarmd met de warmte uit de woning.

Als het koud wordt dan kan deze warmte weer gebruikt worden om de warmtepomp te voorzien van warmer water waardoor de warmtepomp een beter rendement behaald. Dit noemen we de COP. Als u gebruikmaakt van aardwarmte dan hoeft de warmtepomp niet veel energie uit de grond gebruiken.

Aardwarmte maakt geen gebruik van een warmtepomp

Geothermie of aardwarmte is een technologie die gebruikmaakt van de aarde als energiebron om warmte op te wekken om gebouwen bedrijven of huizen te verwarmen. Warmtepomp, aardwarmte benuttend, biedt een energie-efficiënte manier om huizen te verwarmen. Geothermie maakt gebruik van de aardwarmte, die overal op aarde aanwezig is, omdat de temperatuur onder de oppervlakte van de aarde relatief hoog en constant is.

Geothermie warmte wordt op grote diepte uit de aarde gehaald. Geothermie is een duurzame energiebron omdat het gebruikmaakt van een natuurlijke energiebron die onuitputtelijk is en geen uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt.

aardwarmte
warmteverliesberekening

Warmteverliesberekening

Waarom een warmteverliesberekening zo belangrijk is? Ieder woning heeft warmteverliezen. Om de warmteverliezen inzichtelijk te maken kun je een transmissie berekening maken. Er wordt gekeken naar het afgiftesysteem maar ook naar de ventilatie en isolatie. Heeft u geen berekening dan is het lastig om het juiste vermogen van een warmtepomp te bepalen. Het komt vaak voor dat de warmteverliezen niet zijn meegenomen zijn bij de berekeningen van de warmtepomp. De woning zal dan slecht of niet op temperatuur te krijgen zijn. Een ander nadeel is dat de warmtepomp teveel energie verbruikt.

Online energieadvies

Bent u op zoek naar een warmteverliesberekening met een online energieadvies? Door de vele jaren heen heb ik veel warmtepomp installaties gezien, maar ook vele installaties die niet goed werkte. Hiervoor heb ik het online energieadvies ontwikkeld. Tijdens het gesprek bespreken we de vragenlijst en uw wensen. Alle vragen die u heeft bespreken we hier. Daarna kunnen we een maatwerk offerte aanbieden zodat u hiermee uw woning kunt verduurzamen of helemaal van het gas af halen. Ook kunt u met het online advies rapport samen met uw eigen installateur aan de slag.

Online energieadviseur

Gecertificeerde aardwarmtepomp installateur

Als een gecertificeerde installateur van aardwarmtepompen, gespecialiseerd in bodem-gekoppelde systemen, bieden zij een unieke service door de bodembron zelf aan te leggen met eigen boormeesters en machines. Deze expertise stelt ons in staat de optimale werking van zowel de bron als de warmtepomp te garanderen. We zijn in het bezit van de benodigde certificeringen (BRL 11000 en BRL 6000-21), waardoor we bevoegd zijn bodembronnen aan te leggen en alle types warmtepompen te installeren. De vakkennis en professionaliteit worden jaarlijks door KIWA gecontroleerd, wat u verzekert van kwaliteit en betrouwbaarheid in elke installatie.

Extra bronnen over de aardwarmtepomp:https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/aardwarmte-en-bodemwarmte/

Warmtepomp subsidie

Subsidie voor de aardwarmtepomp

De subsidie voor aardwarmtepompen, een vorm van duurzame energie, ondersteunt de aanschaf van deze milieuvriendelijke verwarmingsoptie. Aardwarmtepompen gebruiken de stabiele temperatuur van de aarde om woningen te verwarmen of te koelen, wat bijdraagt aan de vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. De overheid stimuleert de installatie ervan via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De hoogte van de subsidie hangt af van het vermogen en het energielabel van de warmtepomp. Met dit financiële steuntje in de rug wordt de investering in een aardwarmtepomp aanzienlijk aantrekkelijker, waardoor meer huishoudens en bedrijven kunnen overstappen op deze groene energiebron.

Tevreden klanten

Gerard

Bedankt voor het juiste advies.

Bedankt voor het juiste advies. Warmte pomp draait naar behoren.

R.m.Oosting

Eerlijk en oprecht advies en denkt ook out of the box

Zeer fijne ervaring gehad met Raymond. Ik wilde graag een bepaald systeem hebben maar na het gesprek met Raymond van gasloze woningen bleek dit niet het beste systeem te wezen voor mijn woning. Raymond heeft een mooi en degelijk advies gegeven waar ik zeer blij mee ben en ook nog goedkoper dan het systeem wat ik zelf via een internetsite had geselecteerd. Top bedrijf die echt eerlijk en oprecht advies geeft.

Marcel

Verstand van zaken en prettig om mee te werken

Vriendelijk, geduldig en eerlijk advies. Verstand van zaken, goede luisteraar en oplossingsgericht. Heel fijne ervaring.

Onze tips over warmtepompen

Luchtwater warmtepomp Fujitsu
Lucht water warmtepomp
Hybride warmtepomp
Hybride warmtepomp
ventilatie warmtepomp
Ventilatie warmtepomp