Aardwarmtepomp

De aardwarmtepomp is een innovatieve manier om een huis te verwarmen of te koelen. Een duurzame manier van een woning verwarmen en van het gas af. De aardwarmtepomp maakt gebruik van de natuurlijke hulpbron, de aarde. Dit noemen ze bodemwarmte of grondwarmte. Warmtepomp aardwarmte is warmte die uit de aarde op hele grote diepte wordt gehaald. Dit noemen ze geothermie. De aardwarmtepomp heeft als bron de aarde en ontrekt warmte uit de aarde. De bron wordt in de tuin geboord en heeft een maximale diepte van ongeveer 130 meter. 

Aardwarmtepomp boren

De aardwarmtepomp gebruik haalt immers warmte uit de bron en is sommige gevallen uit oppervlakte water. Als er in sommige gevallen uit oppervlakte wordt gebruik gemaakt dient men dit te melden bij de overheid, Iedere warmtepomp heeft een scroll compressor dit is een mooie techniek. Afhankelijk van het vermogen wat nodig is om de woning te verwarmen worden er “bronnen” geboord. Hierin worden leidingen in geplaats en worden met elkaar verbonden zodat er een gesloten circuit ontstaat. Dit wordt gevuld met een vloeistof die niet kan bevriezen.  Dit leiding systeem wordt aangesloten op de warmtepomp installatie.

Inhoud

Aardwarmtepomp of lucht water warmtepomp

Een aard warmtepomp onttrekt warmte uit de aarde en een lucht water warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht. Een lucht water warmtepomp is eenvoudiger en goedkoper te installeren en wordt vaker in een bestaande bouw toegepast.

Een aardwarmtepomp of grond gebonden warmtepomp eigenlijk wordt vaak toegepast bij nieuwbouw woningen. Het warmte koude opslag systemen wat de bron is van de aardwarmtepomp moet in de grond geboord worden.

In een bestaande bouw is een bron lastig te boren. De bron moet dieper geboord worden zodat er een onuitputtelijke bron geïnstalleerd kan worden. Je moet wel een lucht gekoppelde warmtepomp kwijt kunnen dit maakt deze soorten warmtepompen voordeliger.

Aardwarmte warmtepomp

Warmteverliesberekening

Waarom een warmteverliesberekening zo belangrijk is? Om het vermogen van de aardwarmtepomp goed te kunnen berekenen is het belangrijk dat de warmteverliezen van de woning bekend zijn.
Warmteverliezen ontstaan door dat koude buitenlucht binnenkomt. Een transmissie berekening gaat na hoeveel warmte de woning verliest.

Online energieadvies

Bent u op zoek naar een warmteverliesberekening met een online energieadvies en een hieraan gekoppeld warmtepomp advies? Hiermee kunt u eenvoudig een warmtepomp offerte aanvragen bij de installateur,

Warmteverliesberekening

Grondboring aardwarmtepomp

Grondboring is een proces dat gebruikt wordt om een aardwarmtepomp te installeren. Dit soort verwarmingssysteem gebruikt de natuurlijke warmte van de aarde om je huis te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. Grondboring is de eerste stap bij de installatie van een aardwarmtepomp. Een boorinstallatie wordt gebruikt om een gat in de grond te maken, waar een pijp doorheen wordt gestoken. De pijp bevat een vloeistof die door het systeem circuleert en zo warmte uit de grond opneemt en overdraagt.

Grondboren gaat over het algemeen snel en gemakkelijk, en het kan gedaan worden met minimale verstoring van je eigendom. Als de pijp eenmaal op zijn plaats ligt, wordt het gat gevuld en kan een aardwarmtepomp worden geïnstalleerd. Grondboren is een belangrijk onderdeel van de installatie van dit soort verwarmingssysteem, en het moet door een gekwalificeerde aannemer gedaan worden.

Aardwarmte maakt geen gebruik van een warmtepomp

Aardwarmte of geothermie werkt niet hetzelfde als een aard warmtepomp. Deze warmte komt uit een veel diepere laag uit de aarde. Afhankelijk van de bodemstructuur worden er op een paar kilometer diepte 2 grote leidingen in de grond geboord. Een leiding om het warme water omhoog te pompen en aan retour leiding om het afgekoelde water weer terug in de grond te pompen.

Aardwarmte

Het water uit de bron hoeft dus niet zoals met een aardwarmtepomp verder opgewaardeerd te worden. Met het water uit de bron wat een temperatuur heeft van ongeveer 80 graden kan via een gesloten buizen systeem water rond gepompt worden, Hiermee worden grote projecten gemaakt voor de industrie tuinbouw maar nu ook complete woonwijken. Om deze installatie te bouwen is een lang en kostbaar proces vooraf gegaan. Het is zeker niet dat geothermie overal kan toegepast kan worden. We gaan het wel steeds vaker tegenkomen.

Verschillende soorten warmtepompen

Er zijn verschillende soorten warmtepompen de grond gebonden warmtepomp of aardwarmtepomp dat zijn eigenlijk dezelfde soorten warmtepompen. Beide warmtepompen halen de energie uit de grond. De warmte wordt uit de bron onttrokken bij verwarmen kan men dit ook wel eens bodemwarmte genoemd dus voor de aardwarmtepomp of grond gebonden warmtepompen gebruiken we daarom vaak de term aardwarmtepomp.

  • Een brine/water warmtepomp heeft een gesloten circuit  en de aarde, grond of een  waterbron als warmtebron heeft. 

  •  Een water/water warmtepomp die heeft een open circuit en in alle gevallen een waterbron als bron heeft, vaak wordt  hiervoor oppervlakte water gebruikt.

Installatie aardwarmtepomp

Om een aardwarmtepomp installatie te maken in uw woning komt wel een aardige installatie kijken. In veel woningen zijn voorzien van een pv installatie en wekt volledig energieneutraal alle energie op. De warmtepomp verbruikt hierbij elektriciteit en daarom zijn pv panelen in de installatie een must.

Brine-water warmtepomp

De bine-water warmtepomp maakt gebruik van een buizenstelsel met gesloten circuit dat gewoonlijk onder de grond wordt aangelegd, waardoor water met een antivriesmengsel  heen wordt gepompt. 

De grond blijft in de winter meestal warmer dan buiten en wanneer het water naar de leidingen onder uw voeten loopt, nemen ze een deel van deze warmte van onderen over zonder dat u het merkt. Deze warmte kan vervolgens worden gebruikt om de woning te verwarmen.

Water-water warmtepomp

Een water-water warmtepomp maakt gebruik van  een ‘open circuit’. Dit betekent dat er een ingaande leiding is die water oppompt uit een bron en een uitgaande leiding die het water op een ander plek in de bron terugpompt.  Deze bron kan een waterbron zijn in de  grond  maar in de meeste  gevallen is het een waterbron aan de oppervlakte zijn zoals een vijver of open water.

Wanneer het water uit een bron wordt gepompt, zal het warmer zijn dan het retourwater. De aardwarmtepomp onttrekt warmte uit het water en deze gebruikt de   energie op om ruimteverwarming en tapwater warm te maken. Daarbij verbruikt de pomp elektriciteit.

Leidingen in de grond

De leidingen worden horizontaal of verticaal gelegd, afhankelijk van de ruimte op het perceel. Wanneer er een grote tuin beschikbaar is, kunnen horizontale leidingen in alle richtingen worden gemonteerd.

Verticale installatie vergt meer tijd door de grotere complexiteit van het  perceel en tuin ontwerp. Dit buizenstelsel kan horizontaal of op verschillende hoogten in de grond worden gelegd, afhankelijk van hoeveel ruimte u hebt – horizontaal is alleen mogelijk als er genoeg ruimte is, zoals in de meeste grote tuinen aangezien deze buizen relatief ondiep onder de grond liggen, is het niet al te moeilijk om ze te leggen.

Gesloten circuit

Het water in uw aardwarmtepomp wordt gescheiden gehouden van de grond door een afgesloten circuit. Dit betekent dat zelfs als er chemicaliën in zouden lekken, deze niet naar buiten zouden sijpelen om het grondwater of de grond eronder te verontreinigen! Met giftige stoffen zoals antivries vermengd met gedestilleerd water en leidingwater is verontreiniging van onze natuurlijke hulpbronnen altijd een probleem. Maar omdat dit gesloten systeem verontreinigende stoffen beter afschermt dan andere vormen van de warmtepomp.

Aardwarmtepomp werking

De bron van de warmtepomp komt uit de aarde. De bron van de water-water warmtepomp uit het oppervlakte water. Het principe voor de aard warmtepomp is nog steeds hetzelfde. Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van het warmteverschil in temperatuur van de bron en de buitentemperatuur. Omdat de temperatuur van de bron redelijk constant is zorgt het ervoor dat de warmtepomp altijd dezelfde rendement heeft. Dit maakt een aardwarmtepomp zo populair als het mogelijk is deze te installeren.

De installatie is wordt verder voorzien van een kleine koelinstallatie. De warmtepomp. In de warmtepomp installatie zit een warmtewisselaar hier stroomt het water vanuit de woning langs het koudemiddel dat kookt bij een zeer lage temperatuur, dit is in de koeltechniek verdampen van het koudemiddel. De warmtewisselaar wordt warm en kan zo het water van de huis installatie opwarmen. 

Door de druk in het koelsysteem te verhogen door de compressor harder te laten draaien stijgt de temperatuur in de wisselaar. In de warmtewisselaar van het koelsysteem stroomt koud water lang het kokende koudemiddel hierdoor condenseert het  kokende koudemiddel. Door het proces in de koelinstallatie ( de warmtepomp) komt veel energie vrij die gebruikt kan worden om te verwarmen. De warmte die vrij komt tijdens dit proces kan gebruikt worden om het afgiftesysteem te voorzien van warm water maar je kan ook de warmte in een boilervat stoppen voor tapwater te maken.

Vooraf het installeren van een aardwarmtepomp installatie

Het is van groot belang om een berekening van warmteverliezen te maken. Tenzij de berekeningen worden uitgevoerd, is het project niet haalbaar of wordt het niet aanbevolen volgens de NEN-voorwaarden. Deze berekeningen kunnen worden uitgevoerd door ingenieurs in uw huis, en kan kosten 200 € 250 euro. In deze berekening bepaalt u het vermogen dat een woning verliest in kilowatts bij temperaturen boven -10 graden Celsius. Typische nieuwe constructie produceert tussen 35-40 Watt per vierkante meter. 

De warmtepomp en een bron

Aardwarmtepomp onttrekt warmte uit de bron. Deze warmte uit de bron gebruikt de warmtepomp om er water met te verwarmen. Een goede warmtepomp installatie maakt gebruik van een buffervat en een boiler. Luchtwarmtepomp maakt gebruiken buitenlucht als bron en geothermische pompen trekken water uit de open of gesloten bron op de grond en soms zelfs oppervlaktewater.

Het is een soortgelijk proces, maar de bron van de warmte is anders. De extractie van warmte (of extractie van warmte = koeling) kan vele vormen aannemen. Het verschil van bron is daardoor nauwelijks waarneembaar. De bron van de aardwarmtepomp ligt soms 100 meer diep.

Wanneer kiezen voor een aardwarmtepomp?

Gaat u van het gas af en moet u kiezen welke warmtepomp het wordt? Het gebruik van aardwarmtepomp kan gunstig zijn naast het feit dat het jaarrond energiezuinig is. Het is echter duurder om deze bronnen te bouwen dan om een lucht-water warmtepomp te bouwen, hoe lager de terugbetalingsperiode. 

Het kan ook moeilijk worden voor mensen om hun middelen in evenwicht te houden. Het is heel eenvoudig als je geothermische energie gebruikt zolang je gebouw weinig energie gebruikt als fossiele brandstoffen.

Het besluit aardwarmtepomp of een luchtwarmtepomp

Wat is het verschil? Veel mensen staan voor hetzelfde dilemma. Deze is zuiniger en klinkt net zo goed maar is veel duurder (soms 10.000 euro). De aardwarmtepomp wordt vooral gebruikt voor hen die geen externe lucht-gekoppelde warmtepompen hebben. Het belangrijkste is dat de woning van het gas af gaat.

Verduurzamen met een aardwarmtepomp middels grond- of bodemwarmte

De aardwarmtepomp maak simpelweg gebruik van grondenergie om warmte te produceren. Afgezien van de meest voorkomende term aardwarmte pompen, is het verstandig om aardwaterpomp te gebruiken voor energie. Dit kan worden aangeduid als grondwarmte. Er zijn ook opties voor het gebruik van geothermische energie. 

De geothermische pompen (ook wel de warmtepomp genoemd) gebruiken bodems om warmte te produceren met behulp van een verticaal of horizontaal leidingsysteem op de bodem om warmte te genereren. Het werd het gesloten bronproject genoemd. Het concept gebruikt geen warmtepompen. In geothermische warmtebronnen zijn veel dieper vanaf een kilometer afstand.

Wat is het verschil tussen een luchtwarmtepomp en aardwarmtepomp?

Luchtwater warmtepompen worden vaak nagesynchroniseerde geventileerde warmtepompen vanwege hun lage energie-output in vergelijking met de geothermische pompen. Luchtwarmtepompen bieden efficiëntere oplossingen, met name in de woningbouw. De kosten van de aardwarmtepomp is hoger dan een lucht waterwarmtepomp. Het is ook mogelijk om zonnepanelen op het dak te installeren voor extra kosten te besparen.

 

Geothermische warmtepomp

Geothermische warmtepomp werkt door gebruik te maken van de natuurlijke thermische energie van de aarde. Aardwarmte is hier geschikt voor hierdoor wordt water opgewarmd dat via leidingen naar woningen. Een warmtepomp is niet nodig. De aardwarmte wordt gevoerd voor verwarmingsdoeleinden tijdens de wintermaanden wanneer er niet genoeg zonlicht beschikbaar is voor zonnepanelen, terwijl de lucht binnenin ’s zomers wordt afgekoeld via verdampingstechnologie omdat ze geen toegang hebben tot temperaturen op grondniveau.

Dit wordt geothermie genoemd, uit de aarde onttrekken we warm water en hierdoor hebben we geen cv ketel meer nodig. Via een wisselaar wordt er warmte onttrokken uit de bron.

De warmtewisselaar

Het water wordt verwarmd, gaat het door een warmtewisselaar voordat het samenkomt met het koelmiddel. Hierbij verandert de energie van de ene vorm in de andere en een deel van die latente thermische energie wordt kinetisch in de vorm van gas, zodat de wet van behoud van energie gehandhaafd blijft – net als bij het koken van een theeketel!

De verdamperplaatwisselaars worden ook wel “warmtepomp” genoemd, omdat ze werken door hun opgeslagen potentiaal over te brengen naar iets anders – namelijk koude lucht in uw huis of vriesruimte waar u voedsel vastgevroren bewaart. Door de druk op deze gassen bij hogere temperaturen op te voeren, zodat meer moleculen sneller kunnen bewegen dan andere (denk aan het rijden op een ijzige weg), hebben we al genoeg beweging gecreëerd om onze thermostaat hoger te zetten zonder dat we daarvoor een ander soort vermogen nodig hebben.

Gratis koelen

Gratis koelen of vrij koelen met aardwarmte zoals het wel genoemd wordt is niets anders dan het water uit de bron door de wisselaar te laten stromen. De temperatuur van de bron is in de zomer veel lager dan de buiten temperatuur. Het water in de huis installatie neemt de warmte op uit de woning via de vloerverwarming en zo wordt de woning gekoeld. De warmtepomp zorgt ervoor dat de aardwarmte gebruikt wordt om op de juiste temperatuur te koelen.

De retourleiding van de aardwarmtepomp, ongeacht of het een open of gesloten bron is, is altijd kouder dan het water dat erin gepompt is om te verwarmen. Immers, een aardwarmtesysteem onttrekt energie zoals hierboven beschreven. De aardwarmtepomp ligt nooit naast de bron. Dus je haalt de koeling uit je bron en vervangt die door verwarming – als je dit jaren achtereen zou doen zonder mankeren dan zal uiteindelijk je hele systeem totaal afgekoeld zijn en zal er ook niet genoeg warmte meer zijn voor welk type warmtepomp dan ook! 

Daarom moeten putten zich ’s zomers  opladen. Dit gebeurt door de woning in de zomer te koelen zodat de warmte weer aan de bron kan worden terug gegeven aan de bron.

Vloerverwarming met aardwarmtepomp

Het warme water van de vloerverwarming stroomt via het gesloten buizen systeem door de grond en zo wordt de warmte afgegeven aan de bron. De bron is aan de warmtepomp gekoppeld en wordt zo langzaam aan opgewarmd met de warmte uit de woning.

Als het koud wordt dan kan deze warmte weer gebruikt worden om de warmtepomp te voorzien van warmer water waardoor de warmtepomp een beter rendement behaald. Dit noemen we de COP. Als u gebruik maakt van aardwarmte dan hoeft de warmtepomp niet veel energie uit de grond gebruiken.

Aardwarmtepomp of grondgebonden warmtepomp

De aardwarmtepomp bestaat al vele jaren. Steeds vaker wordt de aardwarmtepomp in de bestaande bouw toegepast. De aardwarmtepomp verwarmt de woning via het afgiftesysteem. De gesloten waterbron zorgt heeft altijd dezelfde bruikbare temperatuur. Daarom is een aardwarmtepomp een effectievere oplossing om te koelen de koude wordt gratis uit de bron onttrokken. En cv ketel kan nooit koelen. De aardwarmtepomp gebruik elektrische energie.

Warm tapwater wordt in een boiler verwarmd. Dit kan de aardwarmtepomp goedkoper dan fossiele brandstoffen, deze worden steeds duurder. Zo kan men van het gas af. De aardwarmtepomp onttrekt warmte uit de bron en de bruikbare temperatuur uit de bron maakt de warmtepomp voordeliger.

Energie neutrale aardwarmtepomp

De aardwarmtepomp wordt ook bodemwarmte genoemd. Dit is een elektrische warmtepomp. De warmtepomp verbruikt hierbij elektriciteit en als u zonnepanelen heeft dan kunt u zelf de energie opwekken zodat de aardwarmtepomp energie neutraal is. Als de aardwarmtepomp verwarmt dan verbruikt de aardwarmtepomp meer energie. In de zomer verbruikt de aardwarmtepomp minder energie.

Bron uit balans

Als u met een aardwarmtepomp de woning in de zomer te koelen wordt de bron die in de grond zit verwarmd.  Hiermee moet de bron in balans houden. Indien men niet meer zou koelen in de zomer zou de bron kouder worden en in de winter als er weer verwarmd moet worden meer energie verbruikten waardoor het rendement van de warmtepomp installatie omlaag gaat. Dit verwarmen van de bron noemt men het opladen van de bron. Hoe warmer het water in de bron hoe zuiniger de warmtepomp werkt. De energie die in de zomer in de bron is gestopt kan in de winter prima hergebruikt worden.

Dit is een groot voordeel van de aardwarmtepomp dat het koelen bijna gratis is. Om te koelen  is alleen een transport pomp nodig die in de installatie  aanwezig is.

Open bron

Een aardwarmtepomp of grondgebonden warmtepomp kan ook in sommige gevallen uit oppervlakte water energie halen en als bron hebben. Een gesloten bron is wat veiliger en je hoeft geen vergunning te hebben om oppervlakte water uit de bron te halen en weer terug te leveren aan de bron. De aardwarmtepomp haalt energie uit het oppervlakte water.

Dit wil zeggen dat bij deze type aardwarmtepomp kleven risico’s. Ook is het rendement van de grondgebonden warmtepomp nooit hetzelfde omdat de bron waaruit het water komt niet altijd dezelfde temperatuur heeft.

Aardwarmtepomp verwarmt woning

De aardwarmtepomp verwarmt de woning door gebruik te maken van de energie uit de grond. De aardwarmte kost meer geld om aan te schaffen omdat er geboord moet worden want er wordt gebruik gemaakt van aardwarmte. De warmte die uit de bron onttrokken is voldoende qua temperatuur van de bron. In de zomer wordt de bron opgeladen en zo gaat de warmte weer de bron in om de bron in balans houden. De aardwarmtepomp haalt energie uit de grond ook bij lage buitentemperaturen.

Van het gas af!

Om van het gas af te komen is de traditionele cv ketel niet meer nodig. De cv installatie zal moeten aangepast worden voor een aardwarmtepomp. Aardwarmte is een mooie techniek maar kostbaar. Grond warmte is ook de bron voor de aardwarmtepomp.

ISDE-subsidie 2022 aardwarmtepomp

De overheid stimuleert duurzame investeringen, de aard warmtepomp ook. Als u een aardwarmtepomp aankoopt dan heeft u recht op een warmtepomp subsidies Dit geldt voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Deze grondgebonden warmtepomp subsidies zijn onderverdeeld in verschillende product- en doelgroepen. Per merk of toepassing zijn er verschillende producten die in aanmerking komen.

De hoogte van de ISDE-subsidie hangt af van het soort warmtepomp installatie en het vermogen. Naast subsidie op de aardwarmtepompen, zijn er ook subsidies op bijvoorbeeld het isoleren van uw woning. Met deze aardwarmtepomp subsidies is het nog aantrekkelijker om uw woning duurzaam te verwarmen.

Aardwarmtepomp subsidie

Meer gasloos wonen tips

Opzoek naar een betrouwbaar aardwarmtepompbedrijf?

Bij Gaslozewoningen.nl werken we samen met partijen die u van A-tot-Z kunnen ontzorgen en voor u de juiste oplossing kunnen vinden. Vraag vandaag nog een gratis offerte aan via de knop onderaan uw scherm.