WTW

Om aan aanscherpende energienormen te kunnen voldoen, spelen warmteterugwinunit een belangrijke rol

Bij een balansventilatie voert het toestel verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht mechanische af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren. Bij een warmteterugwinunit wordt uit de afgevoerde lucht gemengd met verse buitenlucht en zo wordt deze warmte overgedragen aan de toegevoerde lucht door de warmteterugwinunit. Goede ventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit.

Wtw systeem

Gebruik warmteterugwinunit

Inhoud

Om een woning optimaal gebruik te laten maken van een warmteterugwinunit is het belangrijk dat er een goed plan wordt gemaakt om de juiste WTW unit te selecteren. De specialist kan samen met u een goed en gezond plan ontwerpen, zodat u vele jaren plezier heeft. Goede ventilatie moet voldoen aan hogere eisen. Warmteterugwinning gaat samen met een laag geluidsniveau.

Wtw installatie

WTW-unit

De WTW-unit zorgt ervoor dat de temperatuur van de uitgaande lucht wordt gebruikt om de temperatuur van de binnenkomende lucht te beïnvloeden. Een WTW-systeem kan voorzien worden van een warmtewisselaar.

Dit gebeurt in de warmtewisselaar. Zo’n 95% van de energie kan hiermee worden hergebruikt. Daarnaast kan de luchtvochtigheid op peil worden gehouden met behulp van een enthalpiewisselaar. Je woning blijft aangenaam warm in de winter en lekker koel in de zomer.

Verse buitenlucht

De afkorting WTW staat voor warmteterugwinunit en is een manier van ventileren waarbij zo min mogelijk warmte verloren gaat. Bij een WTW-unit wordt de gebruikte, warme lucht eenvoudig afgevoerd en wordt de warmte hiervan overgebracht naar de verse, koude lucht die door het ventilatiesysteem naar binnen het huis in stroomt.

Een WTW-unit houdt de luchtstromen in je woning in balans, waardoor dit ook wel balansventilatie wordt genoemd. Ook staat het systeem bekend onder de naam warmteterugwinunit.

Werking warmteterugwinunit

Net als bij een mechanische ventilator voert het WTW-unit vervuilde lucht af, maar voert daarnaast ook verse lucht aan. De warmte van de vervuilde lucht wordt door de warmtewisselaar overgedragen aan de verse buitenlucht, zodat deze op temperatuur is bij het binnenstromen van de woning.

De uitgaande en inkomende luchtstromen komen hierbij niet met elkaar in aanraking. Vervelende, koude luchtstromen in huis zullen verleden tijd zijn. In de zomer werkt dit juist andersom, waardoor het systeem voor enige verkoeling kan zorgen.

Voorverwarmde lucht

Hoe mooi zou het zijn als je een warmteteugwinunit met voorverwarmde lucht kunt gebruiken voor het verwarmen van je woning? Geen radiatoren, geen trage vloerverwarming maar verwarmen met lucht. Ik noem het slim verwarmen.

In een project in Sneek hebben ze met een warmteterugwinunit met voorverwarmende lucht gebruik gemaakt van een passief huis. In dit project is het unieke dat de woning wordt verwarmd door de warmte uit de zonneboiler, deze warmte wordt via de WTW-unit en kunststof slangen in de woning gebracht.

Op deze manier wordt de woning op temperatuur gehouden. De woning is extreem kierdicht en heeft aan 2.5 KW aan vermogen warmte genoeg.

Warmteterugwinunit in gebouwen

Bij flatgebouwen of appartementen gaat het weer op een andere manier. In de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn er voor de bewoners een aantal portiekflats gerenoveerd. Ook hier wordt de woning verwarmd met lucht van de WTW-unit.

De warmte komt uit een cv-ketel die ook het tapwater verzorgt. Ook deze flats zijn zeer goed geïsoleerd en super kierdicht. De flats hebben aan 1 kW voldoende om warm te blijven. De radiator in de woonkamer is volgens de ontwerper van de installatie puur psychologisch. Wanneer men het iets warmer wil, niet de thermostaat omhoog zetten, maar de radiator aan.

Relatieve luchtvochtigheid

Gezonde binnenlucht en goede ventilatie zorgt voor een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60 procent. Met een hygrometer is de luchtvochtigheid in de ruimte eenvoudig vast te stellen. Bewoners, huisdieren en planten produceren dagelijks ongeveer 10 liter vocht in huis. Natte lucht kan leiden tot benauwdheid verse buitenlucht moet er toegevoegd worden.

De relatieve luchtvochtigheid, in procenten, geeft aan hoeveel waterdamp zich in de lucht bevindt ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp.

Gasmengsels zoals lucht kunnen bij temperaturen onder het kookpunt van water slechts een beperkte hoeveelheid waterdamp bevatten; die hoeveelheid hangt af van de temperatuur en de luchtdruk. Als zo’n gasmengsel meer waterdamp zou bevatten zou condensatie op gaan treden. Bij temperaturen boven het kookpunt van water kan een gasmengsel een ongelimiteerde hoeveelheid waterdamp bevatten zonder dat condensatie optreedt.

De luchtvochtigheid is een verhouding die aangeeft hoeveel waterdamp lucht bevat ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten. Een waarde van 100% wijst op de maximale hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan verzadigd. Bij een luchtvochtigheid van 50% bevat de lucht de helft van de maximale hoeveelheid waterdamp. Hoe warmer lucht is hoe meer waterdamp deze kan bevatten.

Buitenshuis kan de luchtvochtigheid enorm variëren, van minder dan 20% tot 100%. Binnen bedraagt de relatieve luchtvochtigheid meestal 40 – 60%. In een geventileerde ruimte kan de vochtigheid afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele verwarming echter ook binnenshuis enkele tientallen procenten afwijken. In de badkamer is de luchtvochtigheid meestal het hoogst.

Als de luchtvochtigheid 100% bereikt, zal de onzichtbare waterdamp neerslaan in druppels. Er ontstaat dan mistdauw of rijp. In kamers zal de relatieve vochtigheid bij de ramen, waar het vooral ’s winters kouder is, hoger zijn dan in het midden van de kamer.

Als de lucht vlak bij het raam zo koud wordt dat de luchtvochtigheid 100% bereikt moet er waterdamp uit de lucht verdwijnen. De overtollige waterdamp slaat neer op het raam in de vorm van druppeltjes (condens). Het raam beslaat.

De relatieve luchtvochtigheid wordt gemeten met een hygrometer, een elektronisch apparaat met sensor of een eenvoudige haarhygrometer. De lengte van de haar is een maat voor de luchtvochtigheid.

Eenvoudige montage

Om een goed ventilatiesysteem te maken dient er vooraf een goed plan gemaakt te worden. Er komen de nodige berekeningen vooraf aan te pas. Het is dus niet zo eenvoudig om een goed systeem te monteren.

Binnenlucht moet eigenlijk standaard voorzien worden verse buitenlucht. Dit kan een warmteterugwinunit prima maar de installatie moet ook in balans zijn. Goede ventilatie moet voldoen aan hogere eisen voor een gezond wooncomfort.

Kanalen zijn vaak al gemonteerd in een woning. Je hebt luchtstromen uit de verschillende ruimtes die voorzien moeten worden van verse lucht en de kwaliteit moet goed zijn.

Bij een nieuwbouwwoning kunnen veel ramen niet meer open en zijn voorzien van roosters. Hierdoor krijg je andere luchtkwaliteit dan dat je een raam openzet. Een warmteterugwinunit zal hiervoor geselecteerd moeten worden.

Goede ventilatie

Iedere woning zou voorzien moeten zijn van goede ventilatie. Een goed ventilatiesysteem zorgt voor een goede gezondheid. Een WTW-unit of warmteterugwinunit kan standaard voorzien worden van een warmtewisselaar zodat er ruimtes niet snel afkoelen maar wel voorzien worden van verse buitenlucht.

De warme lucht wordt gemengd in de WTW-unit en bespaart u op de energiekosten. Een warmteterugwinunit draait op een laag geluidsniveau zodat u in de nacht niets merkt dat de warmteterugwinunit aan staat. Wel moet de warmteterugwinunit voorzien worden van een condens afvoer.

Bij de warmteterugwinning wordt warme lucht gemengd met de buitenlucht en hierdoor moeten de leidingen worden voorzien van isolatie en kan er in de kanalen condens ontstaan hiervoor heeft u een condens afvoer nodig.

Meer gasloos wonen tips

Opzoek naar een betrouwbare ventilatie-installateur?

Bij Gaslozewoningen.nl werken we samen met partijen die u van A-tot-Z kunnen ontzorgen en voor u de juiste oplossing kunnen vinden. Hieronder een greep uit onze partners